Audio

Young Plenty

Young Plenty
2011
Young Plenty

Gwoppy

04:26
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty

Me Luv

03:10
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty

Bing

03:38
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty

Raw

03:11
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty
Young Plenty
2011
Young Plenty

Forever

04:39
Young Plenty
2011
Young Plenty

Intro

01:15
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty

Haters

04:41
Young Plenty
2009
Young Plenty

Swagers

05:31
Young Plenty
2009
Young Plenty

Backend

03:27
Young Plenty
2009
Young Plenty

Gud Luv

04:59
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty

Since U

03:44
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Young Plenty
2009
Young Plenty
Lil dre
2009
Lil dre
Young Plenty
2009
Young Plenty